انواع روش های ماله کشی

در
دسته بندی ها: خواندنی ها
  1. ماله کشی دستی
  2. ماله کشی مکانیکی

هدف این دو روش یکسان بوده ولی نحوه اجرا و انجام آن ها متفاوت می باشد.

  • ماله کشی دستی

ماله های دستی از جنس های مختلف چوبی، آلومینیومی و منیزیمی ساخته می شوند که قابل استفاده در پروژه های با وسعت کمتر از 1000 متر می باشد. ماله های دستی آلومینیومی و منیزیمی راحت تر در سطح بتن حرکت می کنند، به همین دلیل از میزان انرژی که نیاز است کاسته خواهد شد. ماله های فلزی برای ماله کشی بتن حباب دار که در ساخت آن ها ماده افزودنی حباب ساز به کار رفته استفاده می شود که امکان استفاده از ماله با جنس های دیگر در این نوع بتن وجود ندارد زیرا ماله در سطح بتن حباب دار چسبیده و باعث خرابی سطح می گردد.

  • ماله کشی مکانیکی

در روش مکانیکی از دستگاه ماله کش جهت عمل ماله کشی استفاده می نمایند. دستگاه های ماله کش دارای یک محور عمودی می باشند که چند پره به شکل ماله به آن متصل بوده، چرخش محور منتج به ایجاد حرکت دورانی پره ها گردیده این حرکت دورانی ایجاد شده در پره ها و حرکت دستگاه سبب هموار شدن سطح بتن می گردد.

نکته: برای به کار بردن ماله برقی یا ماله پروانه ای بایستی بتون اصطلاحأ کمی خود را گرفته و کمی سفت شود تا ماله پروانه ای بتواند به آسانی روی سطح بتن حرکت و کار کند. برای صاف کردن بتن تازه ریخته شده باید از شمشه برقی استفاده کرد و نمی توان ماله موتوری را به کار برد.

نکته: در بتن ریزی کف ماله پروانه ای نوع موتوری کاربرد بیشتری دارد.