نویسنده: adminx

در

ماله پروانه ای نمونه پیشرفته تر انواع ماله های دستی است که در زیر مجموعه های ماله موتوری قرار می گیرند. ماله های موتوری نیز خود به دو دسته ماله پروانه ای دستی و نفربر تقسیم می شوند