توصه مهم در هنگام کار توسط تیغه ماله پروانه ای بر روی بتن:

در
دسته بندی ها: خواندنی ها

1- بیش از اندازه بر روی بتن کار نکنید، در هنگام ماله کشی سعی کنید قسمت هایی ایجاد کنید که همدیگر را پوشش دهند.

2- با سرعت پایین و به صورت شناور بر روی سطح بتن کار کنید

3- در هنگام ماله کشی بر روی نقطه و قسمتی توقف کامل نکنید، همچنین در هنگام کار توسط دستگاه جهت آن را به صورت ناگهانی تغییر جهت ندهید.

انجام عملیات ماله کشی با ماله موتوری:

سطوح نرم و سطوح بتنی که به تازگی ریخته شده اند را با استفاده از دستگاه ماله پروانه ای و تیغه ماله می توان به طور کامل ماله کشی نمود. برای ماله کشی سطوح متوسط و کوچک از ماله موتوری معمولی و برای سطوح بزرگ از ماله پروانه ای سرنشین دار به دلیل سرعت و کارآیی بالای آن استفاده می گردد.

استفاده از ماله پروانه ای و کار با تیغه ماله پروانه ای نسبتا آسان است، اما جهت کار با دستگاه ماله پروانه ای نیز مانند هر دستگاه دیگر اگر آموزش و تمرین کافی به طور کامل انجام گیرد، ظرفیت های دستگاه در حین عملیات به حداکثر میزان خود می رسد و زمان و هزینه به هدر نخواهد رفت.