مزایای پمپ تامین فشار آب برج

در
دسته بندی ها: خواندنی ها

استفاده از این پمپ ها برای تامین فشار آب ساختمان های بلند مزایای مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– بهره گیری از این دستگاه ها از افزایش و کاهش ناگهانی فشار آب در سیستم لوله کشی و آسیب رسیدن به لوله های آب ساختمان جلوگیری می نماید.

– در صورت خراب شدن یکی از پمپ ها، پمپ های دیگر جایگزین می شوند و عمل آبرسانی بی وقفه انجام می گیرد.

– این پمپ تامین فشار آب برج نیازی به پمپ یدکی ندارد و تحت هر شرایطی قادر به تثبیت فشار آب است.

– با توجه به آنکه بوستر پمپ از ترکیب چندین پمپ با یکدیگر ساخته شده است، در صورت خراب شدن هر یک از پمپ ها، می توان پمپ معیوب را بدون ایجاد وقفه در کارکرد سایر پمپ ها از مدار خارج کرد و نسبت به تعمیر آن اقدام نمود.

– حمل و نقل این دستگاه ها بسیار آسان است؛ زیرا قطعات آن را می توان به آسانی از یکدیگر جدا کرد.