مراحل کف سازی بتونی سوله

در
دسته بندی ها: خواندنی ها
  • آماده سازی کف جهت اجرا: ابتدا همانطور که در بخش تسطیح گفته شد مواد اضافه از محیط خارج می شود. سپس کف مسطح و هم تراز می گردد. در صورت عدم هم ترازی مجبور می شوید شیب را با بتن اصلاح نمایید که هزینه زیادی برای شما خواهد داشت. این امر با استفاده از دوبین مخصوص همین کار انجام می پذیرد.
  • تسطیح: برای مسطح کردن از غلتک دستی یا ماشین غلتک دار استفاده می شود که به غلتک راه سازی نیز معروف است. غلتک راه سازی یک وسیله سنگین غلتک وار است که دارای وزن زیادی می باشد. این وسیله با غلت خوردن روی سطوح، سطح زیرین خود را که می تواند خاک یا آسفالت باشد متراکم می کند. این امر سبب صاف شده سطح و بالا رفتن مقاومت آن می شود.
  • مگریزی: پس از تسطیح مگریزی انجام می شود. بتن مگریزی بتن با عیار کم برای فوندانسیون است.
  • آرماتور بندی: زیر محوطه مش بندی فلزی یا آرماتور بندی انجام می شود. آرماتور بندی از مهمترین قسمت های کف سازی سوله است. در صورت عدم رعایت استاندارد و اصول تحمل کف در مقابل فشار های وارده کاهش می یابد. مقاومت کششی بتن ۱۰ درصد مقاومت فشاری آن می باشد. به همین دلیل از میلگرد در آن استفاده می شود. روش و نوع متریال آرماتور بندی توسط مهندسین محاسبه و ارایه می شود. در آن قطر و مدل اجرایی میل گرد ها مشخص می شود. نیروهای آرماتور بند باید تجربه و تبحر کافی را در این زمینه داشته باشند.
  • بتن ریزی: پس از آماده شدن زمین بتن ریزی انجام می شود. ابتدا بتن توسط بتن ریز به طور یکنواخت روی کف پاشیده می شود. سپس با کمک دستگاه آن را همدست و شیب بندی می کنیم. بتن سخت رنگی از انواع بتن هست که سبب زیبایی کف نیز می گردد.
  • پرداخت با ماله موتوری: پس از پاشش بتن با کمک ماله پروانه ای یا ماله موتوری به پرداخت سطح بتون و صاف کردن آن می پردازیم. ماله موتوری در دو مدل دستی و نفر بر موجود است. ماله موتوری دستی توسط اپراتور هدایت می شود. در مدل نفر بر که برای اماکن بزرگ کاربرد دارد صندلی برای کاربر وجود دارد.
  • برش درز انبساط: بتون بر اثر انبساط و انقباض ممکن است شکسته شود. بنابراین در بتن درزهایی ایجاد می شود. سپس این درزها توسط ماستیک مخصوص پر می شود.

اکنون کف سازی سوله انجام شده و آماده بهره برداری است. این کف به همین شکل قابل استفاده است. برای اماکنی که نیاز به کف مخصوص یا نرم و موارد مشابه ندارند همین کف استفاده می شود. در صورت نیاز می توان روی کف اصلی کفپوش اجرا نمود.