دسته: خواندنی ها

در

سوله ها یکی از مکان هایی هستند که برای اجرای کف آنها حتما باید از پوشش های مناسب و بسیار مقاوم استفاده شود که از این رو مجریان این کار از بتن برای اجرای کفپوش سوله ها استفاه میکنند