بهترین زمان برای استفاده از ماله پروانه ای

در
دسته بندی ها: خواندنی ها

مهم ترین عامل در پرداخت بتن با ماله پروانه زمان ماله کشی است. اگر در بهترین زمان ممکن ماله کشی انجام نشود، فرآیند پرداخت به خوبی انجام نخواهد شدو بتن تخریب می شود. برخی از کارشناسان این کار روزهای بارانی را بهترین زمان برای ماله کشی توصیه می کنند. چرا که به سفت شدن و استحکام بیشتر سطح بتنی کمک بسیاری می کند.

برای اطمینان از زمان مناسب برای شروع ماله کشی با برخی از بررسی های ساده میتوان زمان شروع کار را تشخیص داد. برای مثال کاربر می تواند کفش خود را به سطح بتنی بزند و اگر بتن فرو نرفت، می توان گفت بتن آماده ی صاف کردن و ماله کشی است. برای ماله کشی بهتر افراد می توانند جهت دست خود را به سمت چپ رو به بالا و همچنین به سمت راست روبه پایین بکشند. از سوی دیگر برای اجرای صحیح بتن می توان از تیغه های مختلف و سینی ماله پروانه ای استفاده کرد. چرا که تیغه های ترکیبی بهترین انتخاب برای صاف کردن سطوح بتنی است.

روش کار با ماله های موتوری

روش کار با این ماشین به این شکل است که پس از نصب شناور روی دستگاه و آماده شدن سطح بتن برای پرداخت سطحی، دستگاه به آرامی روی یک خط راست حرکت داده می‌شود. در این روش یک ردیف صاف در نظر گرفته می‌شود. پس از اتمام لیسه‌ای کردن بتن در آن ردیف، عملیات پرداخت سطحی باید روی ردیف کنری ادامه پیدا کند.

باید دقت شود که عملیات تسطیح کردن بتن باید به آرامی و به صورت کاملا یکنواخت انجام شود. پس از پرداخت سطحی تمام سطح مورد نظر، مرحله بعدی این است که ماله کشی باید در جهت عمود بر جهت حرکت اولیه انجام شود. مرحله دوم پرداخت سطح همانند مرحله اول روی ردیف‌های مجزا و در جهت عمود بر ردیف‌های فرضی تعیین شده در مرحله اول انجام می‌شود. عملیات پرداخت سطح بتن به تراکم مواد بتن روی سطح کمک نموده و سطحی صاف و یکنواخت را برای شما ایجاد می‌نماید.

پس از انجام مراحل بالا، زمان آن است که با نصب تیغه صاف‌کننده نهایی روی دستگاه، عملیات پرداخت سطح را به اتمام رساند. شما می‌توانید با نصب تیغه صاف‌کننده نهایی روی دستگاه و حرکت آن روی سطح در جهت عمودی و افقی (همانند آنچه به وسیله شناور در مرحله اول انجام گرفت) سطح را پرداخت نمایید. عملیات صاف کردن سطح به وسیله تیغه صاف‌کننده نهایی می‌تواند در دو مرحله یا بیشتر انجام گیرد. در هر مرحله با افزایش فشار تیغه روی سطح، سطحی صاف‌تر و یکنواخت‌تر به دست می‌آید.