وبلاگ

در

شمشه یکی از ابزارآلات مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمانی به شمار می آید که پس از به پایان رسیدن فرآیند بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که برای صاف نمودن سطح بتن ریخته شده از این وسیله استفاده می کنند.

در

وقتی که از هلند به سمت آلمان حرکت می کنید، اتوبان آلمان شبیه یک رویاست : صدها و صدها کیلومتر آسفالت که به راحتی می توان با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت یا حتی بیشتر حرکت کرد. اما آیا آلمان بهترین جاده های دنیا را دارد؟